Listopad 2

Návštěva knihovny

První listopadový čtvrtek obě naše třídy navštívily Městskou knihovnu v Olomouci v rámci předmětu Český jazyk a literatura.  V rámci této návštěvy se děti seznámily s prostředím a provozem knihovny, jejími jednotlivými odděleními, s nabídkou knížek, jejich řazením a půjčováním.

Category: Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny
Říjen 30

Projektový den – Obecná bezpečnost

Dne 30. 10. 2017 se v naší škole Dobré nálady konal první projektový den v tomto školním roce – Obecná bezpečnost. Projekt se dotýkal učiva celku Člověk a jeho svět a měsíčního tématu školní družiny Osobní bezpečí. Zúčastnily se ho obě třídy naší školy. První část absolvovaly žáci obou tříd dohromady, druhou část už samostatně.

1. ročník

Náplní projektu pro prvňáčky byla návštěva Hasičského záchranného sboru v Olomouci a také heliportu v Hněvotínské ulici v Olomouci.  Ochotní hasiči dětem povyprávěli o svém náročném povolání, ukázali jim hasičskou techniku, vybavení a také kompletní hasičskou výstroj. Poté se děti přesunuly na Novou Ulici, kde na ně čekala prohlídka sanitek a vrtulníku letecké záchranné služby. Všem záchranářům a hasičům, kteří se dětem věnovali, velmi děkujeme!!!

2. ročník

Naši druháci navázali na loňský projektový den Integrovaný záchranný systém a mohli tak rozvinout dosud získané vědomosti a poznatky. Po prohlídce hasičské stanice a techniky pokračovali programem Hasík, který představuje aktivity zaměřené na výchovu dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva. Za přítomnosti maskota programu, draka Hasíka, se děti nejprve dozvěděly, co všechno toto nesmírně náročné povolání hasiče představuje, na modelových situacích si ukázaly, jak se zachovat v případě vzniku požáru, prohlédly si hasičské vybavení včetně kompletní hasičské výstroje a  byly jim poskytnuty cenné rady pro zachování vlastního osobního bezpečí i bezpečí jejich okolí.  V průběhu programu děti dostávaly otázky, jejichž  zodpovězením si ověřovaly svoji správnou orientaci v této složce IZS. Na závěr si odnesly plno dárečků, které využijí i ve výuce.

Děkujeme srdečně všem, kteří se podíleli na tomto skvělém preventivně výchovném programu. Děkujeme!!!

Category: Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny
Říjen 24

Návštěva muzea – Za zvířátky do pohádky

Děti 1. ročníku navštívily Vlastivědné muzeum v Olomouci, kde na ně čekal program Za zvířátky do pohádky. Šlo o edukační lektorovaný program o zvířatech ze stále expozice. Příroda Olomouckého kraje a který  korespondoval s učivem vyučovacího předmětu Prvouka a aktuálního tématu ŠD – Podzim vešel do dveří.

Category: Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny
Září 26

Dobrá nálada na koloběžkách

V úterý 26. 9. 2017 jsme se s našimi druháky vydali na náš již tradiční koloběžkový výlet. Naše trasa směřovala na Hejčínské louky, kde jsme se projeli cestami podzimního prostředí. Celou cestu nás doprovázelo slunce, a my doufáme, že ještě vydrží, abychom tento výlet mohli vyzkoušet i s našimi prvňáčky. Tentokrát bychom se vydali do olomouckých parků.

Category: Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny
Září 4

První školní den 2017

V pondělí, 4. září jsme u nás v Dobré náladě přivítali nové prvňáčky s jejich rodiči a blízkými a samozřejmě také naše čerstvé druháky, kteří se nám přes prázdniny krásně vytáhli a usedli do lavic v nových prostorách naší školy. Všechny naše „Nálaďáky“ přivítaly jejich nové paní učitelky, prvňáčci byli pasováni na školáky naším odznakem a i společně s druháky obdrželi magnetickou placku se zobrazením jejich nového statusu v naší škole. Všem našim žákům a samozřejmě i jejich rodičům přejeme krásný a úspěšný školní rok!!!

Category: Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny
Červen 14

Rozárium

Minulý čtvrtek jsem strávili celé družinové odpoledne v olomouckém Rozáriu. Zopakovali jsme si základní informace o královně všech květin, zahráli si různé hry, zadováděli na dětských hřištích a celé odpoledne jsem si skvěle užili. Už se těšíme na další růžičkové odpoledne.

Category: Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny
Červen 13

Centrum SEMAFOR

V úterním družinovém odpoledni jsme se ještě vrátili k našemu květnovému tématu – Dopravní výchova a jeli jsme si vyzkoušet naše znalosti do Centra Semafor. Děti si na svých koloběžkách, které už neodmyslitelně patří k naší Dobré náladě, vyzkoušely různé dopravní situace a zopakovaly si zásadní dopravní předpisy. A protože se jim vůbec nechtělo dopravní hřiště opustit, určitě se na něj brzy zase vrátíme!

Category: Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny
Červen 1

Plavba na Ololodi – Den dětí

První červnový den nás čekal další výlet s Dobrou náladou. Tentokrát ne po cyklostezce, ale rovnou po vodě. Využili jsme skvělé možnosti Plaveb Olomouc a propluli jsme na senzační Ololodi centrem naší krásné Olomouce. Děkujeme moc za vstřícnost „panu kapitánovi“ a těšíme se příští rok na viděnou. Fotky zde (FB) nebo zde (rajče).

Category: Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny