Úvod

Vítejte na stránkách

Soukromé základní školy Dobré nálady

(NEJSME ALTERNATIVNÍ, JSME ALTERNATIVOU K TRADIČNÍM ŠKOLÁM)
________________________________

Výsledky zápisu do 1. třídy

Vážení rodiče,

níže naleznete výsledky zápisu, který se konal ve dnech 9. – 10. 4. 2019. Všem Vám, kteří jste dorazili k nám do Dobré nálady, děkujeme. Nesmírně nás těší Váš zájem o naši školu, kapacita 1. třídy je však omezená, aby mohla být zachována naše hlavní myšlenka rodinné školy. Není tak bohužel možné přijmout všechny zúčastněné.

Přijati byli uchazeči s nejvyšším počtem bodů do naplnění stanovené kapacity 1. třídy (16 žáků), dle stanovených kritérií. V případě uvolnění místa v 1. třídě budou osloveni zájemci z řad nepřijatých uchazečů v pořadí podle dosažených bodů.

Přijatým zájemcům gratulujeme a nepřijatým uchazečům přejeme, aby jejich budoucí kroky do 1. třídy byly spokojené a šťastné.

 Výsledky zápisu 2019 

NEJVYŠŠÍ POČET BODŮ V RÁMCI ORIENTAČNÍHO POSOUZENÍ ŠKOLNÍ PŘIPRAVENOSTI 38b
Body uchazečům, jejichž sourozenec navštěvuje ZŠDN. 10b
Body uchazečům, jejichž rodič se podílel na vzniku ZŠDN. 10b
Body uchazečům, jejichž rodič je zaměstnancem ZŠDN. 10b

___________

zsdn_zelena_oranzova_text

10 důvodů, proč si vybrat právě Dobrou náladu?

1) nízký počet žáků ve třídách – pracujeme s žáky individuálně
zsdn_zelena_oranzova_text
2) co se u nás dítě naučí – použije ve skutečném životě
zsdn_zelena_oranzova_text
3) nefandíme zbytečnému biflování – cílíme na získávání všeobecného přehledu
zsdn_zelena_oranzova_text
4) máme zážitkovou školní družinu – zapojujeme zájmové aktivity podle dovedností dětí
zsdn_zelena_oranzova_text
5) školní družina je založena na projektech – věnujeme se tématům běžného života
zsdn_zelena_oranzova_text
6) učíme příběhem, skrze prožitky – v souvislostech
zsdn_zelena_oranzova_text
7) rodiče a učitelé jsou partnery – jdeme za stejným cílem
zsdn_zelena_oranzova_text
8) učíme metodou SFUMATO – čteme plynule s porozuměním
zsdn_zelena_oranzova_text
9) vyučujeme i mimo budovu – v realitě běžného života
zsdn_zelena_oranzova_text
10) ŠKOLA JE ŠKOLA – VŠE JE O LIDECH A O KOMUNIKACI V NÍ