Prosinec 1

Mikuláš v Dobré náladě

I do naší Dobré nálady zavítal za dětmi Mikuláš. Byl doprovázený dvěma krásnými andílky a dvěma čerty, kteří měli naštěstí stejně jako on sám dobrou náladu! Jak také u nás jinak Ze své „knihy hříchů“ naštěstí žádné velké zlobení našich dětí nepřečetl, spíše je pochválil za jejich snahu ve školních lavicích a povzbudil je do příštích školních časů. Děkujeme jemu i jeho krásnému a trochu strašidelnému doprovodu za čas u nás strávený! Foto zde(FB) nebo zde(rajče).

Category: Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny
Listopad 14

Olomoucké kašny

V rámci tématu školní družiny ČR – Moje země, moje vlast, moje město jsme se v rámci vlastivědné vycházky vydali za olomouckými kašnami. Naše procházka byla zpříjemněna začínající vánoční atmosférou našeho krásného centra města. Prohlédli jsme si sedm z osmi nejznámějších kašen v centru města, popovídali si o jejich propojení s antickou mytologií a jejich významu jako národní kulturní památky. S sebou děti měly prospekty „Olomoucké kašny“, které si samy vyrobily a následně pak ve škole proběhly volby nejkrásnější a nejoblíbenější olomoucké kašny našich děti z Dobré nálady. Foto zde (FB) nebo zde (rajče).

Category: Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny
Listopad 13

Návštěva policisty

Byli jsme velmi potěšeni, že jsme v pondělí mohli u nás v Dobré náladě přivítat pana por. Petra Piňose z Oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje. Pan poručík seznámil naše prvňáky a druháky s prací policie, povídal si s dětmi o jejich osobní bezpečnosti a upozornil děti také na problematiku a úskalí užívání internetu a sociálních sítí. Děti byly z povídání s panem policistou nadšené a my mu velmi děkujeme za jeho ochotu a čas.

Category: Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny
Listopad 7

Návštěva muzea – Tajemství muzea

Tento den naši druháci absolvovali edukační program Tajemství muzea organizovaný výbornými lektorkami Vlastivědného muzea v Olomouci.  Tento program k expozici Olomouc – patnáct století města korespondoval s učivem předmětu Prvouka a měsíčním tématem ŠD Česká republika – moje země, moje vlast. Fotky zde (FB) nebo zde (rajče).

Category: Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny
Listopad 2

Návštěva knihovny

První listopadový čtvrtek obě naše třídy navštívily Městskou knihovnu v Olomouci v rámci předmětu Český jazyk a literatura.  V rámci této návštěvy se děti seznámily s prostředím a provozem knihovny, jejími jednotlivými odděleními, s nabídkou knížek, jejich řazením a půjčováním.

Category: Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny
Říjen 30

Projektový den – Obecná bezpečnost

Dne 30. 10. 2017 se v naší škole Dobré nálady konal první projektový den v tomto školním roce – Obecná bezpečnost. Projekt se dotýkal učiva celku Člověk a jeho svět a měsíčního tématu školní družiny Osobní bezpečí. Zúčastnily se ho obě třídy naší školy. První část absolvovaly žáci obou tříd dohromady, druhou část už samostatně.

1. ročník

Náplní projektu pro prvňáčky byla návštěva Hasičského záchranného sboru v Olomouci a také heliportu v Hněvotínské ulici v Olomouci.  Ochotní hasiči dětem povyprávěli o svém náročném povolání, ukázali jim hasičskou techniku, vybavení a také kompletní hasičskou výstroj. Poté se děti přesunuly na Novou Ulici, kde na ně čekala prohlídka sanitek a vrtulníku letecké záchranné služby. Všem záchranářům a hasičům, kteří se dětem věnovali, velmi děkujeme!!!

2. ročník

Naši druháci navázali na loňský projektový den Integrovaný záchranný systém a mohli tak rozvinout dosud získané vědomosti a poznatky. Po prohlídce hasičské stanice a techniky pokračovali programem Hasík, který představuje aktivity zaměřené na výchovu dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva. Za přítomnosti maskota programu, draka Hasíka, se děti nejprve dozvěděly, co všechno toto nesmírně náročné povolání hasiče představuje, na modelových situacích si ukázaly, jak se zachovat v případě vzniku požáru, prohlédly si hasičské vybavení včetně kompletní hasičské výstroje a  byly jim poskytnuty cenné rady pro zachování vlastního osobního bezpečí i bezpečí jejich okolí.  V průběhu programu děti dostávaly otázky, jejichž  zodpovězením si ověřovaly svoji správnou orientaci v této složce IZS. Na závěr si odnesly plno dárečků, které využijí i ve výuce.

Děkujeme srdečně všem, kteří se podíleli na tomto skvělém preventivně výchovném programu. Děkujeme!!!

Category: Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny
Říjen 24

Návštěva muzea – Za zvířátky do pohádky

Děti 1. ročníku navštívily Vlastivědné muzeum v Olomouci, kde na ně čekal program Za zvířátky do pohádky. Šlo o edukační lektorovaný program o zvířatech ze stále expozice. Příroda Olomouckého kraje a který  korespondoval s učivem vyučovacího předmětu Prvouka a aktuálního tématu ŠD – Podzim vešel do dveří.

Category: Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny
Září 26

Dobrá nálada na koloběžkách

V úterý 26. 9. 2017 jsme se s našimi druháky vydali na náš již tradiční koloběžkový výlet. Naše trasa směřovala na Hejčínské louky, kde jsme se projeli cestami podzimního prostředí. Celou cestu nás doprovázelo slunce, a my doufáme, že ještě vydrží, abychom tento výlet mohli vyzkoušet i s našimi prvňáčky. Tentokrát bychom se vydali do olomouckých parků.

Category: Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny
Září 4

První školní den 2017

V pondělí, 4. září jsme u nás v Dobré náladě přivítali nové prvňáčky s jejich rodiči a blízkými a samozřejmě také naše čerstvé druháky, kteří se nám přes prázdniny krásně vytáhli a usedli do lavic v nových prostorách naší školy. Všechny naše „Nálaďáky“ přivítaly jejich nové paní učitelky, prvňáčci byli pasováni na školáky naším odznakem a i společně s druháky obdrželi magnetickou placku se zobrazením jejich nového statusu v naší škole. Všem našim žákům a samozřejmě i jejich rodičům přejeme krásný a úspěšný školní rok!!!

Category: Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny