Únor 14

Čokoládování s Dobrou náladou

Druhou únorovou středu jsme v rámci předmětu Prvouka a tématu Povolání přivítali u nás ve škole vzácnou návštěvu, paní Mazáčovou a pana Venského, ze Zora Faktory. Naše Judovna se proměnila v čokoládovnu, ve které se děti dozvěděly spoustu zajímavých informací o původu čokolády, o její výrobě a užití a mohly také různé druhy čokolády a další ingredience spojené s její výrobou ochutnat.  Samy si pak mohly vyzkoušet, jak se čokoláda připravuje a mohly si samy vyrobit svou vlastní malou bonboniéru s bonbony podle svého přání a chuti. Všichni Nálaďáci byli nesmírně šikovní a vytvořili pro své blízké skutečně originální čokoládové překvapení.

Velmi děkujeme paní Mazáčové a panu Venskému za úžasný zážitek!!! Více fotek na FB nebo na RAJČE.CZ

Category: Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny
Únor 9

Na lyžích s Dobrou náladou

Již druhým rokem pořádala Dobrá nálada společně s centrem Rok s pohybem lyžařský kurz pro žáky naší školy. Jsme moc rádi, že se celý týden vydařil, dokonce nám i nasněžilo a děti si týden sportování užily dosyta. Děkujeme všem, kteří nám pomáhali s každodenním vypravováním dětí a všem instruktorům – trenérům, kteří se našim Nálaďákům s úsměvem věnovali, pomohli našim malým lyžařům ve zdokonalování se v tomto krásném sportu a skamarádili naše lyžaře začátečníky s lyžemi. Děkujeme a už se těšíme na 3. ročník našeho „lyžáku“! Více fotek na FB nebo na RAJČE.CZ

Category: Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny
Prosinec 1

Mikuláš v Dobré náladě

I do naší Dobré nálady zavítal za dětmi Mikuláš. Byl doprovázený dvěma krásnými andílky a dvěma čerty, kteří měli naštěstí stejně jako on sám dobrou náladu! Jak také u nás jinak Ze své „knihy hříchů“ naštěstí žádné velké zlobení našich dětí nepřečetl, spíše je pochválil za jejich snahu ve školních lavicích a povzbudil je do příštích školních časů. Děkujeme jemu i jeho krásnému a trochu strašidelnému doprovodu za čas u nás strávený! Foto zde(FB) nebo zde(rajče).

Category: Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny
Listopad 14

Olomoucké kašny

V rámci tématu školní družiny ČR – Moje země, moje vlast, moje město jsme se v rámci vlastivědné vycházky vydali za olomouckými kašnami. Naše procházka byla zpříjemněna začínající vánoční atmosférou našeho krásného centra města. Prohlédli jsme si sedm z osmi nejznámějších kašen v centru města, popovídali si o jejich propojení s antickou mytologií a jejich významu jako národní kulturní památky. S sebou děti měly prospekty „Olomoucké kašny“, které si samy vyrobily a následně pak ve škole proběhly volby nejkrásnější a nejoblíbenější olomoucké kašny našich děti z Dobré nálady. Foto zde (FB) nebo zde (rajče).

Category: Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny
Listopad 13

Návštěva policisty

Byli jsme velmi potěšeni, že jsme v pondělí mohli u nás v Dobré náladě přivítat pana por. Petra Piňose z Oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje. Pan poručík seznámil naše prvňáky a druháky s prací policie, povídal si s dětmi o jejich osobní bezpečnosti a upozornil děti také na problematiku a úskalí užívání internetu a sociálních sítí. Děti byly z povídání s panem policistou nadšené a my mu velmi děkujeme za jeho ochotu a čas.

Category: Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny
Listopad 7

Návštěva muzea – Tajemství muzea

Tento den naši druháci absolvovali edukační program Tajemství muzea organizovaný výbornými lektorkami Vlastivědného muzea v Olomouci.  Tento program k expozici Olomouc – patnáct století města korespondoval s učivem předmětu Prvouka a měsíčním tématem ŠD Česká republika – moje země, moje vlast. Fotky zde (FB) nebo zde (rajče).

Category: Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny
Listopad 2

Návštěva knihovny

První listopadový čtvrtek obě naše třídy navštívily Městskou knihovnu v Olomouci v rámci předmětu Český jazyk a literatura.  V rámci této návštěvy se děti seznámily s prostředím a provozem knihovny, jejími jednotlivými odděleními, s nabídkou knížek, jejich řazením a půjčováním.

Category: Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny
Říjen 30

Projektový den – Obecná bezpečnost

Dne 30. 10. 2017 se v naší škole Dobré nálady konal první projektový den v tomto školním roce – Obecná bezpečnost. Projekt se dotýkal učiva celku Člověk a jeho svět a měsíčního tématu školní družiny Osobní bezpečí. Zúčastnily se ho obě třídy naší školy. První část absolvovaly žáci obou tříd dohromady, druhou část už samostatně.

1. ročník

Náplní projektu pro prvňáčky byla návštěva Hasičského záchranného sboru v Olomouci a také heliportu v Hněvotínské ulici v Olomouci.  Ochotní hasiči dětem povyprávěli o svém náročném povolání, ukázali jim hasičskou techniku, vybavení a také kompletní hasičskou výstroj. Poté se děti přesunuly na Novou Ulici, kde na ně čekala prohlídka sanitek a vrtulníku letecké záchranné služby. Všem záchranářům a hasičům, kteří se dětem věnovali, velmi děkujeme!!!

2. ročník

Naši druháci navázali na loňský projektový den Integrovaný záchranný systém a mohli tak rozvinout dosud získané vědomosti a poznatky. Po prohlídce hasičské stanice a techniky pokračovali programem Hasík, který představuje aktivity zaměřené na výchovu dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva. Za přítomnosti maskota programu, draka Hasíka, se děti nejprve dozvěděly, co všechno toto nesmírně náročné povolání hasiče představuje, na modelových situacích si ukázaly, jak se zachovat v případě vzniku požáru, prohlédly si hasičské vybavení včetně kompletní hasičské výstroje a  byly jim poskytnuty cenné rady pro zachování vlastního osobního bezpečí i bezpečí jejich okolí.  V průběhu programu děti dostávaly otázky, jejichž  zodpovězením si ověřovaly svoji správnou orientaci v této složce IZS. Na závěr si odnesly plno dárečků, které využijí i ve výuce.

Děkujeme srdečně všem, kteří se podíleli na tomto skvělém preventivně výchovném programu. Děkujeme!!!

Category: Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny
Říjen 24

Návštěva muzea – Za zvířátky do pohádky

Děti 1. ročníku navštívily Vlastivědné muzeum v Olomouci, kde na ně čekal program Za zvířátky do pohádky. Šlo o edukační lektorovaný program o zvířatech ze stále expozice. Příroda Olomouckého kraje a který  korespondoval s učivem vyučovacího předmětu Prvouka a aktuálního tématu ŠD – Podzim vešel do dveří.

Category: Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny