Březen 3

Nábor žáků

Vážení rodiče, v případě zájmu o vzdělávání Vašeho dítěte v naší škole nás prosím kontaktujte na email zsdobrenalady@gmail.com.

 

Category: Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny
Březen 2

MŠMT vyhovělo naší žádosti. Škola se otevře.

Dnes, 2. 3. 2016, máme u nás v Dobré náladě přímo náladu VÝBORNOU! Po dlouhém čekání, ale podle rčení „kdo si počká, ten se dočká“, nám bylo sděleno z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, že naši Soukromou základní školu Dobré nálady zapsalo do rejstříku škol a školských zařízení. Chtěli bychom poděkovat všem, kdo nám drželi palce a poskytovali podporu!

Zároveň děkujeme všem rodičům, kteří se již na nás obrátili se zájmem nechat vzdělávat své ratolesti v naší budoucí škole.

Během následujících týdnů zveřejníme informace o zápisech dětí k základnímu vzdělávání v Dobré náladě.

Category: Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny
Listopad 2

Odůvodnění negativního stanoviska města

Právě jsme z Magistrátu města Olomouce obdrželi odůvodnění jejich negativního stanoviska k našemu záměru. Nutno dodat, že až potom, co jsme o něj požádali, i když v jiných městech bývá běžnou praxí důvody ke stanovisku rovnou přiložit…) Jedněmi z hlavních důvodů byly naše malé zkušenosti s aktivitami ve školství a záměr města rozšiřovat kapacitu základních škol na svém území jen v ojedinělých (výjimečných) případech.
K tomu bychom za sebe rádi dodali toto:

V posledních letech vzniklo v ČR mnoho škol podobných té naší, kdy ve spoustě těchto případů školy zakládali například sami rodiče, tedy lidé bez přímých zkušeností ze školství. Školy stále fungují a určitě se jim nedaří špatně, právě naopak. Je tedy vidět, že nejenom zkušenosti, ale i dobrá vůle a chuť něco změnit hrají v takových projektech významnou roli! My navíc nejsme úplní „zelenáči“ :-)

Město Olomouc nemá v úmyslu rozšiřovat kapacitu ZŠ na svém území a ohání se argumentem, že jejich naplněnost je na dosti nízké úrovni. Současně s naší žádostí ale projednávalo podobnou od jiného žadatele, k té se ovšem vyjádřilo kladně. Zřejmě šlo právě u tohoto žadatele o ten zmiňovaný OJEDINĚLÝ PŘÍPAD… Víc dodávat není třeba.

Category: Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny
Říjen 30

Prezentace veřejnosti

V posledních dnech jsme intenzivně pracovali na webových a facebookových stránkách, nechali jsme si také připravit plakáty a letáky. Pomocí těchto nástrojů chceme představit náš záměr co největší části veřejnosti a získat si tak i její podporu, samozřejmě za předpokladu, že s ním souhlasí! Všem podporovatelům tímto zároveň DĚKUJEME!

Category: Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny
Říjen 8

Záporné stanovisko města

Na vzniku celé školy pracujeme již několik měsíců, před pár dny jsme ale obdrželi záporné stanovisko od Rady města Olomouce. Bohužel nám v oficiálním vyjádření nebyly sděleny žádné důvody zámítavého stanoviska. Postoj našeho města ke vzniku naší školy nás velice mrzí. NICMÉNĚ SE NEVZDÁVÁME A BOJUJEME DÁL!

Category: Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny
Srpen 25

Podání žádosti na MmOl

Na konci srpna jsme podali žádost o stanovisko na Magistrát města Olomouce a od té doby netrpělivě čekali na vyjádření Rady města Olomouce.

Category: Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny
Duben 11

Myšlenka a koncepce školy

Vyřčena myšlenka o možném vzniku soukromé školy a následně vytvořena koncepce, založená na tradičním, ale moderním přístupu ke vzdělávání.

Category: Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny