Červen 16

Začínáme chystat a vybavovat prostory

Právě jsme se vrátili z návštěvy na Obchodní akademii. Dnešním dnem nám byly uvolněny prostory pro naši školu, a tak je čas začít stěhovat nábytek a lavice, chystat výzdobu, ušít závěsy, nakoupit učebnice, připravit relaxační koutek, položit koberec a těšit se na naše žáky.

Velká, světlá, zatím prázdná 1. třída, která bude rozdělena na dvě části, a to na výukovou část a relaxační část.

V tomto prostoru budou šatny a sociální zařízení.

Sociální zařízení pro dívky

Category: Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny
Květen 11

Budeme sídlit v prostorách OBCHODNÍ AKADEMIE

Naše základní škola bude sídlit v prostorách olomoucké OBCHODNÍ AKADEMIE, které velmi děkujeme za vstřícnost a podporu, jmenovitě paní ředitelce Ing. Romaně Novotníkové a panu zástupci  RNDr. Igoru Kubínovi. Olomoucká obchodní akademie se nachází v centru města na třídě Spojenců 11, v těsném sousedství Čechových sadů.

Naši žáčci budou mít v budově k dispozici samostatný vchod z ulice Vančurovy, samostatné šatny a sociální zařízení, jejich třída se bude nacházet též v odděleném prostoru, tudíž s „chodem“ střední školy přijdou do kontaktu pouze návštěvami školní jídelny, kde se budou pohybovat vždy za doprovodu paní učitelky.

Category: Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny
Duben 3

Usilovně pracujeme …

Vážení rodiče a příznivci školy Dobré nálady, již brzy Vám sdělíme, kde bude naše škola sídlit. V současnosti usilovně pracujeme na náležitostech, které je potřeba vyřídít, abychom mohli oficiálně oznámit polohu školy. Věříme, že vše půjde podle plánu.

Děkujeme Vám za přízeň.
Váš tým ZŠDN

 

Category: Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny
Březen 3

Nábor žáků

Vážení rodiče, v případě zájmu o vzdělávání Vašeho dítěte v naší škole nás prosím kontaktujte na email zsdobrenalady@gmail.com.

 

Category: Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny
Březen 2

MŠMT vyhovělo naší žádosti. Škola se otevře.

Dnes, 2. 3. 2016, máme u nás v Dobré náladě přímo náladu VÝBORNOU! Po dlouhém čekání, ale podle rčení „kdo si počká, ten se dočká“, nám bylo sděleno z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, že naši Soukromou základní školu Dobré nálady zapsalo do rejstříku škol a školských zařízení. Chtěli bychom poděkovat všem, kdo nám drželi palce a poskytovali podporu!

Zároveň děkujeme všem rodičům, kteří se již na nás obrátili se zájmem nechat vzdělávat své ratolesti v naší budoucí škole.

Během následujících týdnů zveřejníme informace o zápisech dětí k základnímu vzdělávání v Dobré náladě.

Category: Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny
Listopad 2

Odůvodnění negativního stanoviska města

Právě jsme z Magistrátu města Olomouce obdrželi odůvodnění jejich negativního stanoviska k našemu záměru. Nutno dodat, že až potom, co jsme o něj požádali, i když v jiných městech bývá běžnou praxí důvody ke stanovisku rovnou přiložit…) Jedněmi z hlavních důvodů byly naše malé zkušenosti s aktivitami ve školství a záměr města rozšiřovat kapacitu základních škol na svém území jen v ojedinělých (výjimečných) případech.
K tomu bychom za sebe rádi dodali toto:

V posledních letech vzniklo v ČR mnoho škol podobných té naší, kdy ve spoustě těchto případů školy zakládali například sami rodiče, tedy lidé bez přímých zkušeností ze školství. Školy stále fungují a určitě se jim nedaří špatně, právě naopak. Je tedy vidět, že nejenom zkušenosti, ale i dobrá vůle a chuť něco změnit hrají v takových projektech významnou roli! My navíc nejsme úplní „zelenáči“ :-)

Město Olomouc nemá v úmyslu rozšiřovat kapacitu ZŠ na svém území a ohání se argumentem, že jejich naplněnost je na dosti nízké úrovni. Současně s naší žádostí ale projednávalo podobnou od jiného žadatele, k té se ovšem vyjádřilo kladně. Zřejmě šlo právě u tohoto žadatele o ten zmiňovaný OJEDINĚLÝ PŘÍPAD… Víc dodávat není třeba.

Category: Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny
Říjen 30

Prezentace veřejnosti

V posledních dnech jsme intenzivně pracovali na webových a facebookových stránkách, nechali jsme si také připravit plakáty a letáky. Pomocí těchto nástrojů chceme představit náš záměr co největší části veřejnosti a získat si tak i její podporu, samozřejmě za předpokladu, že s ním souhlasí! Všem podporovatelům tímto zároveň DĚKUJEME!

Category: Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny
Říjen 8

Záporné stanovisko města

Na vzniku celé školy pracujeme již několik měsíců, před pár dny jsme ale obdrželi záporné stanovisko od Rady města Olomouce. Bohužel nám v oficiálním vyjádření nebyly sděleny žádné důvody zámítavého stanoviska. Postoj našeho města ke vzniku naší školy nás velice mrzí. NICMÉNĚ SE NEVZDÁVÁME A BOJUJEME DÁL!

Category: Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny
Srpen 25

Podání žádosti na MmOl

Na konci srpna jsme podali žádost o stanovisko na Magistrát města Olomouce a od té doby netrpělivě čekali na vyjádření Rady města Olomouce.

Category: Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny