O nás

Milí rodiče a příznivci vstřícného přístupu ke vzdělávání,

jsme škola rodinného typu s individuálním přístupem k dětem, kde při maximálním počtu 16 žáků ve třídách  je možné vést výuku jiným, modernějším způsobem, než je tomu ve většině jiných škol (např.: samovytváření si učebních materiálů, důraz na praktickou výuku, aplikování znalostí do praxe, vzájemné provázání předmětů, atd. – viz naše KONCEPCE). I když nám myšlenka ,,školy hrou“ není cizí, jdeme raději cestou klasické výuky v moderním kabátu, která může být pro děti nejen zábavná, ale zároveň je kvalitně připraví na další studium a budoucí život.

Jsme skupina zapálených a mladých pedagogů, z nichž někteří jsou sami rodiči předškoláků a školáků. Svoji profesi všichni milujeme a není nám zatěžko do ní dát víc, než vyžadují předepsané povinnosti.)

Vznikli jsme v roce 2016, kdy jsme otevřeli naši 1. třídu čítající 7 žáků. S každým dalším školním rokem otevíráme vždy jednu 1. třídu, a jelikož jsme devítiletá základní škola akreditovaná MŠMT, ve školním roce 2024/2025 budeme mít otevřené již všechny třídy.

Přestože se jedná o školu soukromou, Dobrá nálada je zamýšlena a koncipována tak, aby byla dostupná  pro co nejširší spektrum zájemců, a to i svým ŠKOLNÝM.

Naše základní škola sídlí v prostorách olomoucké OBCHODNÍ AKADEMIE, které velmi děkujeme za vstřícnost a podporu. Olomoucká obchodní akademie se nachází v centru města na třídě Spojenců 11 v těsném sousedství Čechových sadů.

Naši žáci mají v budově k dispozici samostatný vchod z ulice Vančurovy, samostatné šatny a sociální zařízení, jejich třídy se bude nacházet též v odděleném prostoru, tudíž s „chodem“ střední školy přijdou do kontaktu pouze návštěvami školní jídelny, kde se budou pohybovat vždy za doprovodu vyučujícího.

Jelikož jsme škola, jejímž základním znakem je individuální přístup k dětem a nízký počet žáků ve třídách, je prostor třídy rozdělen na dvě části – výukovou, vybavenou novými lavicemi vždy pro dva žáky,  a relaxační, která slouží dětem k odreagování a odpočinku, ale taktéž je využívána i k dalším potřebám výuky. K těm budeme hojně využívat i těsné sousedství Čechových a Smetanových sadů.

POJĎTE S NÁMI

S DOBROU NÁLADOU : )