Mariana Dovalová

Studium:Dovalová
Ostravská univerzita – pedagogická faktulta
- učitelství pro 1. stupeň

Praxe ve vzdělávání:
Prima Lingua – jazyková škola
Pregraduální vzdělávání v učitelských oborech na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity 

Záliby:
- sport – turistika, fitness
- tanec – moderní i klasický
- cestování – do zahraničí a také po ČR
- vaření a pečení – zaměření na zdravý životní styl