Školská rada

ŠKOLSKÁ RADA

Zřizovatel Soukromé základní školy Dobré nálady, školská právnická osoba v souladu s § 167 odst. 2 školského zákona rozhodl o tom, že Školská rada školy má 3 členy.

Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy. Funkční období členů školské rady jsou tři roky.

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

Termíny voleb a termíny uplatnění kandidatur zástupců zákonných zástupců žáků do školské rady

věc

místo

čas

KANDIDATURY ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ

ředitelna školy

do 20. 9. 2019

do 15:30

ZVEŘEJNĚNÍ SEZNAMU KANDIDÁTŮ

webové stránky školy
úřední deska u vchodu školy

od 23. 9. 2019

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

kancelář školy

26. 9. 2019
7:00 – 15:30

Do školské rady se volí jeden zástupce zákonných zástupců žáků.