Financování

Dotace

Část nákladů školy je hrazena z finančních příspěvků ze státního rozpočtu. Příspěvky z ministerstva školství jsou nastaveny na větší počet žáků ve třídách a více tříd ve škole. V našem případě je proto nezbytné financovat školu i z jiných zdrojů.

Školné

Vzhledem k nízkému počtu žáků v jednotlivých třídách se vedle finančního příspěvku ze státního rozpočtu budou podílet na financování provozu školy i rodiče formou školného. Výše školného číní 2600 Kč měsíčně na žáka. PRO SOUROZENCE NABÍZÍME SLEVU NA ŠKOLNÉM !

Poplatek za družinu

Poplatek za družinu činí 300 Kč za měsíc. V ceně jsou zahrnuty pomůcky, materiály a zájmové aktivity.

Účet školy

Částku za školné a družinu, prosím, posílejte dohromady jako jednu platbu.

číslo účtu: 115 – 269 349 0207/0100 – vedený u Komerční banky
variabilní symbol: vygeneruje škola
specifický symbol: školní rok, ve kterém dítě nastoupilo do ZŠDN (např.: 1718 v případě, že nastoupilo ve školním roce 2017/2018)
popis platby: jméno a příjmení dítěte

Sponzoři

Dalším zdrojem příjmů jsou naši sponzoři.

Sponzorům a partnerům nabízíme:

-          podílení se na výjimečném olomouckém projektu ,,Dobrá naláda“

-          propagace na webových a facebookových stránkách

-          propagace na akcích školy

-          dar je daňově odpočitatelná položka