Školní jídelna

Kdy vyzvednout oběd nemocnému dítěti?
Obědy je možné vyzvedávat od 11:00 do 11:30. Dítě má nárok na oběd pouze 1. den nemoci. Další dny nemoci je NUTNÉ obědy odhlásit.

Kde se stravují žáci Dobré nálady?
Škole je k dispozici jídelna obchodní akademie, kam dováží obědy z Gymnázia, Olomouc – Hejčín.

Kde vyzvednout přihlášku na obědy?
Přihláška na obědy je k vyzvednutí u vedení ZŠDN nebo Vám bude předána na informační schůzce před nástupem Vašeho dítěte do ZŠDN.

Jak přihlásit dítěti obědy?
Po vyplnění přihlášky a jejím odevzdání u vedení ZŠDN Vám budou vygenerovány přihlašovací údaje, které slouží k přihlášení do portálu strava.cz.

Kolik stojí oběd?
Cena obědů na rok 2022/2023 pro žáky (7 – 10 let) je stanovena na 32 Kč/oběd a pro žáky (11 – 14let) na 38 Kč/oběd – cena oběda je spojena se školním rokem, ve kterém žák dosáhne daný věk.

Jak hradit stravné?
Úhradu stravného provádějte jakýmkoliv bezhotovostním způsobem (trvalý nebo jednorázový příkaz k úhradě, složenkou na účet, vklad na pobočce banky) na účet školy OA  č. 14637811/0100. Při platbě je nezbytně nutné uvádět přidělený variabilní symbol a do zprávy pro příjemce napsat jméno, příjmení a třídu žáka. Platby v hotovosti nebudou ve škole přijímány. 

Kolik stojí čip, kterým žák prokazuje, že má zaplacené obědy?
Cena čipu je 117 Kč. Čip žákovi zůstává po celou dobu školní docházky.