Mgr. Tereza Jurášová

TerkaStudium:
Univerzita Palackého v Olomouci – Pedagogická fakulta
- český jazyk a rodinná výchovy pro ZŠ

Nejlepší pracovní zkušenost:
ZŠ Slovenská, Praha
- tvorba ŠVP
- metodik prevence sociálněpatologických jevů
- člen Školního poradenského pracoviště

- zdravotník zotavovacích akcí

Záliby:
- česká předválečná kinematografie
- hudba zlatých šedesátých
- divadlo