Identifikační údaje školy

FORMA VZDĚLÁVÁNÍ: denní
DÉLKA VZDĚLÁVÁNÍ: 9 roků

DEN ZÁPISU DO ŠKOLSKÉHO REJSTŘÍKU: 16. 2. 2016
DEN ZAHÁJENÍ ČINNOSTI: 1. 9. 2016

PRÁVNÍ FORMA: školská právnická osoba
IDENTIFIKACE PRÁVNICKÉ OSOBY:
IČO – 04 999 738
DIČ – CZ – 04 999 738
IZO – 181 077 485

ČÍSLO ÚČTU:
115 – 269 349 0207/0100

ZŘIZOVATELÉ:
Mgr. Tereza Jurášová, Mgr. Jana Kunovská

ŘEDITELKA:
Mgr. Tereza Jurášová

ČLENOVÉ RADY ŠKOLSKÉ PRÁVNICKÉ OSOBY:
Martina Kobzová
Eliška Jurášová
Lenka Lejsková

ČLENOVÉ ŠKOLSKÉ RADY:
Mgr. Veronika Stoklásková (škola)
předseda, veronika.stoklaskova@zsdobrenalady.cz+420 608 219 858
JUDr. Marek Juráš, Ph.D. (zřizovatel)
Lenka Lejsková (rodiče)