Září 5

Volby do školské rady

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Soukromá základní škola Dobré nálady, školská právnická osoba, Jílová 532/8, Olomouc, vyhlašuje volby do Školské rady v souladu s Volebním řádem pro volby členů do Školské rady v souladu s §167 odst. (4) Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění.

Více informací zde.
Posted 5.9.2022 by admin in category "Nezařazené