Listopad 30

LISTOPAD v ZŠDN

Listopad byl v naší škole ve znamení podpory, zajímavých besed, sportu a samozřejmě dobré nálady! Naši prvňáčci zavítali do Vlastivědného muzea v Olomouci, navštívil nás Tonda Obal, aby nám povykládal o třídění a recyklaci obalů. Čtvrťáci si zahráli stolní tenis a celá škola se zapojila do Recyklohraní. Nechyběl ani předvánoční punč s podporou stánku Dobrého místa pro život. Důležitou novinkou bylo vydání 1. čísla školního časopisu, jehož koupí jste přispěli na náš projekt adopce Lva berberského. Více fotek na FB nebo RAJČE.CZ.

2019-11 Koláž listopad 2
Posted 30.11.2019 by admin in category "Nezařazené