Červenec 20

Návštěva na Odboru školství MmOl

Navštívili jsme Odbor školství na Magistrátu města Olomouce, abychom zjistili potřebné informace k podání Žádosti o stanovisko obce k našemu záměru.
Posted 20.7.2015 by admin in category "Nezařazené