Říjen 8

Besedy v knihovně

Postupně se všechny naše třídy zúčastnily v září a říjnu besed v knihovně. Prvňáčci a druháci si povídali o Večerníčkovi, plnili různé úkoly, dozvěděli se něco z historie a také se seznámili s chodem knihovny. Třetí a čtvrtou třídu čekalo téma Medvídek Pú a jeho kamarádi. Dozvěděli se informace nejen o autorovi Medvídka Pú, ale i o hlavních postavách příběhu.

2019-10 Koláž Knihovna 1. - 4. třída
Posted 8.10.2019 by admin in category "Nezařazené