Zápis do 1. třídy 2023

ZÁPIS DO 1.TŘÍDY

termín: pondělí 17. 4. 2023
čas: 8:00 – 17:30
místo: ZŠDN, Vančurova 4, Olomouc 77900

Kterých dětí se zápis týká?
Jde o děti, které dovrší 6 let do 31. 8. 2023

Co vše je potřeba před zápisem udělat? 

Abychom předešli zbytečným frontám a čekání v den zápisu, prosíme Vás o provedení registrace na konkrétní čas.
Na tomto odkazu provedete registraci k zápisu do 1. třídy:
REGISTRACE

Níže naleznete dokumenty, které prosím vyplňte a přineste s sebou k zápisu:
1) Žádost o přijetí k povinné školní docházce 2023
2) Podmínky zápisu k základnímu vzdělávání 2023
3) Desatero pro rodiče 2023
4) Výzva k uplatnění práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí 2023

Kdy požádat o odklad?
V případě, že budete žádat o odložení nástupu Vašeho dítěte k povinné školní docházce, přineste s sebou všechny dokumenty potřebné k rozhodnutí o odkladu školní docházky:

1) Žádost o odklad školní docházky – naleznete zde
2) Doporučující posouzení školského poradenského pracoviště (PPP nebo SPC)
3) Vyjádření odborného lékaře – pediatra (nebo klinického psychologa)

Ředitel školy vydá rozhodnutí, že je nástup k povinné školní docházce o rok odložen. To znamená, že k zápisu se s dítětem musí rodiče dostavit o rok později.

Kolik prvních tříd budete otevírat a kolik žáků v 1. třídách bude?
Budeme otevírat jednu 1. třídu s maximálním počtem 16 žáků.

Kdy se rodiče dozví, zda bylo dítě přijato?
Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí bude oznámeno na webových stránkách školy ve formě seznamu pod registračním číslem, které bude zákonným zástupcům přiděleno v den zápisu. Výsledky zápisu budou zveřejněny nejpozději do 14 dnů ode dne zápisu. Rozhodnutí o přijetí v listinné podobě bude následně předáno zákonným zástupcům do vlastních rukou a to osobně v předem dohodnutém termínu.

Musí rodiče k zápisu přihlásit i děti, kterým byl vloni nástup do 1. třídy o jeden rok odložen rozhodnutím ředitele o odkladu?
Ano, i děti, kterým byl udělen odklad nástupu k povinné školní docházce, musí rodiče přihlásit k zápisu.

Musí se jít rodiče s dítětem zapsat i na spádovou školu?
Jelikož povinností každého rodiče je zapsat dítě k povinné školní docházce a naše škola není spádová a kapacita třídy je omezená, doporučujeme tedy, aby rodiče zapsali své dítě i na jinou školu (spádovou) než jen na tu naši. V případě nepřijetí tak předejdou dalším administrativním záležitostem.

 Dostanou rodiče přijatých žáků podrobnější informace před nástupem do 1. třídy?
Ano, na červnové schůzce s vedením školy a budoucí třídní učitelkou se rodiče přijatých žáků dozví veškeré informace týkající se organizace a chodu školy.

Jaká je výše školného?
Výše školného je pro budoucí školní rok stanovena na 2900 Kč na měsíc. Pokud dítě navštěvuje školní družinu, je vybírán poplatek 300Kč na měsíc.

Nabízí škola přípravné kurzy pro předškoláky?
Pro děti, které jsou přijaty do naší základní školy, nabízíme nově – stimulačně-edukační kurz, který si klade za cíl, aby děti do 1. třídy vkročily lehkou nohou. Tento kurz je z větší části hrazen základní školou.