Zápis do 1. třídy 2022

ZÁPIS DO 1.TŘÍDY

termín: pondělí 11. 4. 2022
čas: 8:30 – 18:00
místo: ZŠDN, Vančurova 4, Olomouc 77900

Kterých dětí se zápis týká?
Jde o děti, které dovrší 6 let do 31. 8. 2022

Co vše je potřeba před zápisem udělat? 

Abychom předešli zbytečným frontám a čekání v den zápisu, prosíme Vás o provedení registrace na konkrétní čas.
Na tomto odkazu provedete registraci k zápisu do 1. třídy:
REGISTRACE

Níže naleznete dokumenty, které prosím vyplňte a přineste s sebou k zápisu:
1) Žádost o přijetí k povinné školní docházce 2022
2) Podmínky zápisu k základnímu vzdělávání 2022
3) Desatero pro rodiče 2022
4) Výzva k uplatnění práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí 2022

Kdy požádat o odklad?
V případě, že budete žádat o odložení nástupu Vašeho dítěte k povinné školní docházce, přineste s sebou všechny dokumenty potřebné k rozhodnutí o odkladu školní docházky:

1) Žádost o odklad školní docházky – naleznete zde.
2) Doporučující posouzení školského poradenského pracoviště (PPP nebo SPC)
3) Vyjádření odborného lékaře – pediatra (nebo klinického psychologa)

Ředitel školy vydá rozhodnutí, že je nástup k povinné školní docházce o rok odložen. To znamená, že k zápisu se s dítětem musí rodiče dostavit o rok později.

Kolik prvních tříd budete otevírat a kolik žáků v 1. třídách bude?
Budeme otevírat jednu 1. třídu s maximálním počtem 16 žáků.

Kdy se rodiče dozví, zda bylo dítě přijato?
Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí bude oznámeno na webu školy ve formě seznamu pod registračním číslem, které bude zákonným zástupcům přiděleno v den zápisu. Výsledky zápisu budou zvěřejněny nejpozději do 14 dnů ode dne zápisu. Rozhodnutí v listinné podobě bude následně předáno zákonným zástupcům do vlastních rukou, a to nejlépe osobně v předem dohodnutém termínu, případně poštou na adresu uvedenou v žádosti.

Musí rodiče k zápisu přihlásit i děti, kterým byl vloni nástup do 1. třídy o jeden rok odložen rozhodnutím ředitele o odkladu?
Ano, i děti, kterým byl udělen odklad nástupu k povinné školní docházce, musí rodiče přihlásit k zápisu.

Musí se jít rodiče s dítětem zapsat i na spádovou školu?
Jelikož povinností každého rodiče je zapsat dítě k povinné školní docházce a naše škola není spádová a kapacita třídy je omezená, doporučujeme tedy, aby rodiče zapsali své dítě i na jinou školu (spádovou) než jen na tu naši. V případě nepřijetí tak předejdou další administrativním záležitostem.

 Dostanou rodiče přijatých žáků podrobnější informace před nástupem do 1. třídy?
Ano, na červnové schůzce s vedením školy a budoucí třídní učitelkou se rodiče přijatých žáků dozví veškeré informace týkající se organizace a chodu školy.

Jaká je výše školného?
Výše školného je pro budoucí školní rok stanovena na 2600 Kč na měsíc. Pokud dítě navštěvuje školní družinu, je vybírán poplatek 300Kč na měsíc.