Výsledky zápisu 2020

VÝSLEDKY ZÁPISU 2020

Vážení rodiče, níže naleznete výsledky zápisu, který se konal ve dnech 27. – 30. 4. 2020. Všem Vám, kteří jste se zúčatnili našeho online zápisu, děkujeme. Nesmírně nás těší Váš zájem o naši školu, kapacita 1. třídy je však omezená, aby mohla být zachována naše hlavní myšlenka rodinné školy. Nebylo tak bohužel možné přijmout všechny zúčastněné.

Přijati byli uchazeči s nejvyšším počtem bodů do naplnění stanovené kapacity 1. třídy (16 žáků), dle stanovených kritérií. V případě uvolnění místa v 1. třídě budou osloveni zájemci z řad nepřijatých uchazečů v pořadí podle dosažených bodů.

Přijatým zájemcům gratulujeme a nepřijatým uchazečům přejeme, aby jejich budoucí kroky do 1. třídy byly spokojené a šťastné.

Výsledky zápisu 2020