Ovoce, zelenina a mléko do škol

Školní projekt se skládá z programů Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol, prostřednictvím kterých se žákům do základních škol po celé České republice pravidelně a zdarma dodává zdravé svačiny v podobě ovoce, zeleniny, mléka a mléčných výrobků. Dodávky do škol jsou financovány ze státních prostředků za finanční spoluúčasti Evropské unie.

Škola se do projektu zapojuje na základě svého rozhodnutí. 

CÍL PROJEKTU

Cílem projektu je zvýšení konzumace čerstvého ovoce, zeleniny, čerstvého mléka a mléčných výrobků, ale i vzdělávání žáků v oblasti stravovacích návyků a zpracování potravin.

Mléko a ovoce do škol