RecykloHRANÍ

Co je Recyklohraní, aneb Ukliďme si svět

Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.

Naše škola se zapojila do tohoto programu, který vznikl se záměrem podpořit environmentální výchovu na základních a středních školách v České republice. Recyklohraní rozvíjí vztah dětí k životnímu prostředí formou tématických her, praktických činností, kvízů a menších projektů, ale také přímou účastí dětí na sběru použitých baterií a tonerů.

Více informací najdete na http://www.recyklohrani.cz/cs/

Logo Recyklohraní aneb Ukliďme si svět