Kritéria pro přijetí žáků z jiných škol

Základní kritéria pro přijetí žáků při přestupu z jiné školy:

  1. Dítě nemá žádnou poruchu chování.
  2. Dítě se účastní výuky v dané třídě alespoň po dobu 1 týdne
  3. Rodiče žáků zastávají stejný náhled na vzdělávání v ZŠDN – koncepce školy

Pro školu je nejdůležitější zachování pohodové atmosféry v současných třídách (kolektivech), a proto je nezbytné zájemce dobře poznat.