Kritéria pro přijetí do 1. třídy

Základní kritéria pro přijetí:

  • dosažení 6 let do 31. 8. 2019
  • posouzení školní připravenosti dítěte na vstup do školy

Další kritéria pro přijetí:

  • Výběr bude proveden tak, aby vznikla harmonická skupina žáků.
  • Přednost dostávají děti rodičů, s nimiž se shodneme na základních metodách a principech fungování ZŠ Dobré nálady. V neposlední řadě jde i o ochotu rodičů spolupracovat se školou.
  • Přednost dostávájí děti, jejichž rodiče jsou prioritně rozhodnuti umístit svoje dítě do ZŠ Dobré nálady.
  • Přednost dostávají děti, jejichž sourozenec je žákem ZŠ Dobré nálady.
  • Přednost dostávají děti rodičů, kteří se podíleli na vzniku školy.

Výsledky zápisu budou zveřejněny na webových stránkách a na viditelném místě ve škole, nepřijatí uchazeči navíc obdrží informaci písemně.