Kritéria pro přijetí do 1. třídy

Základní kritéria pro přijetí:

  • dosažení 6 let do 31. 8. 2020 
  • odeslání vyplněné Žádosti o přijetí k povinné školní docházce 
  • odeslání průvodního dopisu 
  • odeslání podepsaného dokumentu Podmínky zápisu k základnímu vzdělávání 
  • odeslání podepsaného dokumentu Jak můžete pomoci svým dětem před nástupem k povinné školní docházce 
  • odeslání podepsaného dokumentu Výzva k uplatnění práva vyjádřit se k podkladům 
  • absolvování zápisu k plnění povinné školní docházky dálkovým přístupem – posouzení školní připravenosti dítěte na vstup do školy

Všechny potřebné dokumenty, které je potřeba zaslat škole, naleznete zde.

Preferenční kritéria pro přijetí:

Oblasti, které jsou u zápisu hodnoceny, naleznete zde.

Výběr bude proveden tak, aby vznikla harmonická skupina žáků.

Maximální kapacita třídy je 16 žáků.

Výsledky zápisu budou zveřejněny na webových stránkách a na viditelném místě ve škole (vchodové dveře), nepřijatí uchazeči navíc obdrží informaci písemně.