Kritéria pro přijetí do 1. třídy

Základní kritéria pro přijetí:

  • dosažení 6 let do 31. 8. 2020
  • odevzdání vyplněné žádosti – žádost naleznete ZDE
  • absolvování zápisu k plnění povinné školní docházky – posouzení školní připravenosti dítěte na vstup do školy
  • podpis Smlouvy o poskytování základního vzdělání

Preferenční kritéria pro přijetí

Oblasti, které jsou u zápisu hodnoceny, naleznete ZDE.

Výběr bude proveden tak, aby vznikla harmonická skupina žáků.

Maximální kapacita třídy je 16 žáků.

Výsledky zápisu budou zveřejněny na webových stránkách a na viditelném místě ve škole (vchodové dveře), nepřijatí uchazeči navíc obdrží informaci písemně.