Kritéria pro přijetí do 1. třídy

Základní kritéria pro přijetí:

  • dosažení 6 let do 31. 8. 2019
  • odevzdání vyplněné žádosti – žádost naleznete ZDE
  • absolvování zápisu k plnění povinné školní docházky – posouzení školní připravenosti dítěte na vstup do školy
  • podpis Smlouvy o poskytování základního vzdělání

Preferenční kritéria pro přijetí

Oblasti, které jsou u zápisu hodnoceny, naleznete ZDE.

Výběr bude proveden tak, aby vznikla harmonická skupina žáků.

  • Přednost dostávají děti rodičů, s nimiž se shodneme na základních metodách a principech fungování ZŠ Dobré nálady. V neposlední řadě jde i o ochotu rodičů spolupracovat se školou.
  • Přednost dostávájí děti, jejichž rodiče jsou prioritně rozhodnuti umístit svoje dítě do ZŠ Dobré nálady.
  • Přednost dostávají děti, jejichž sourozenec je žákem ZŠ Dobré nálady.
  • Přednost dostávají děti rodičů, kteří se podíleli na vzniku školy.

Maximální kapacita třídy je 16 žáků.

Výsledky zápisu budou zveřejněny na webových stránkách a na viditelném místě ve škole (vchodové dveře), nepřijatí uchazeči navíc obdrží informaci písemně.