Kritéria pro přijetí do 1. třídy

Základní kritéria pro přijetí:

  • dosažení 6 let do 31. 8. roku, ve kterém bude dítě nastupovat do první třídy
  • odevzdání vyplněné Žádosti o přijetí k povinné školní docházce  – zde
  • absolvování zápisu k plnění povinné školní docházky – posouzení školní připravenosti dítěte na vstup do školy

Preferenční kritéria pro přijetí:

Oblasti, které jsou u zápisu hodnoceny, naleznete zde.

Výběr bude proveden tak, aby vznikla harmonická skupina žáků.

Maximální kapacita třídy je 16 žáků.

Výsledky zápisu budou zveřejněny na webových stránkách a na viditelném místě ve škole (vchodové dveře), nepřijatí uchazeči navíc obdrží informaci písemně.