Zápis do 1. třídy 2019

Výsledky zápisu do 1. třídy

Vážení rodiče,

níže naleznete výsledky zápisu, který se konal ve dnech 9. – 10. 4. 2019. Všem Vám, kteří jste dorazili k nám do Dobré nálady, děkujeme. Nesmírně nás těší Váš zájem o naši školu, kapacita 1. třídy je však omezená, aby mohla být zachována naše hlavní myšlenka rodinné školy. Není tak bohužel možné přijmout všechny zúčastněné.

Přijati byli uchazeči s nejvyšším počtem bodů do naplnění stanovené kapacity 1. třídy (16 žáků), dle stanovených kritérií. V případě uvolnění místa v 1. třídě budou osloveni zájemci z řad nepřijatých uchazečů v pořadí podle dosažených bodů.

 Přijatým zájemcům gratulujeme a nepřijatým uchazečům přejeme, aby jejich budoucí kroky do 1. třídy byly spokojené a šťastné.

Výsledky zápisu 2019
________________________________________________

ZÁPIS DO 1.TŘÍDY

termín: 9. 4. 2019 – 10. 4. 2019
čas: 14:00 – 17:00
místo: Vančurova 4, Olomouc 77900, učebna 1. třídy

Kterých dětí se zápis týká?
Jde o děti, které dovrší šesti let do 31. 8. 2019

 Jaké doklady potřebujeme s sebou k zápisu?
Občanský průkaz zapisujícího zákonného zástupce, rodný list dítěte a vyplněnou  Žádost o přijetí k povinné školní docházce, kterou naleznete níže.

Musíme k zápisu přivést dítě?
Ano, dítě by se mělo zápisu aktivně zúčastnit.

Může dítě k zápisu přivést babička?
Bohužel ne. Požádat o přijetí k povinné školní docházce může pouze jeden ze zákonných zástupců (matka, otec popř. jiná osoba, které bylo dítě svěřeno do péče).

 Kolik prvních tříd budete otevírat a kolik žáků v 1. třídách bude?
Budeme otevírat jednu první třídu s maximálním počtem 16 žáků.

Kdy se rodiče dozví, zda bylo dítě přijato?
Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí bude oznámeno na webu školy ve formě seznamu pod registračním číslem, které bude zákonným zástupcům přiděleno při zápisu. Konkrétní termín zveřejnění tohoto seznamu se zákonní zástupci dozví při zápisu, budeme se snažit, aby k němu došlo co nejdříve. Rozhodnutí v listinné podobě bude následně předáno zákonným zástupcům do vlastních rukou, a to nejlépe osobně v předem dohodnutém termínu, případně poštou na adresu uvedenou při zápisu.

 Kdy požádat o odklad?
Pokud zvažujete odklad povinné školní docházky, požádejte o něj hned při zápisu. K zápisu je nutné donést vyplněnou Žádost o odklad, kterou naleznete níže. K žádosti je zapotřebí doložit také doporučení školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna nebo speciální pedagogické centrum) a lékařské doporučení od pediatra. Ředitel školy vydá rozhodnutí, že je nástup k povinné školní docházce o rok odložen. To znamená, že k zápisu se s dítětem musí rodiče dostavit o rok později.

Musí rodiče k zápisu přivést i děti, kterým byl vloni nástup do 1. třídy o jeden rok odložen rozhodnutím ředitele o odkladu?
Ano, i děti, kterým byl udělen odklad nástupu k povinné školní docházce, musí rodiče přivést k zápisu.

Musí se jít rodiče s dítětem zapsat i na spádovou školu?
Jelikož povinností každého rodiče je zapsat dítě k povinné školní docházce a naše škola není spádová a kapacita třídy je omezená, doporučujeme tedy, aby rodiče zapsali své dítě i na jinou školu (spádovou) než jen na tu naši. V případě nepřijetí tak předejdou další administrativním záležitostem.

 Dostanou rodiče přijatých žáků podrobnější informace před nástupem do 1. třídy?
Ano, na červnové schůzce dostanou rodiče přijatých žáků informace o pomůckách a učebních textech, které žáci dostanou zdarma, dozví se, které další pomůcky je třeba zakoupit. Dále obdrží informace související se zahájením základního vzdělávání.

Desatero pro budoucí prvňáčky
Znám svoje jméno a příjmení. Vím, jak se jmenují rodiče.
Umím se obléknout i převléknout do cvičebního úboru, a to tak rychle, aby na mě nikdo z mých kamarádů nemusel čekat.
Umím uvázat na tkaničce kličku.
Umím uklidit knížky, pastelky a hračky tam, kam patří.
Dovedu kreslit tužkou a pastelkami i malovat barvami. Poznám barvu červenou, modrou, zelenou, žlutou, hnědou a černou.
Umím vystřihnout obrázek nůžkami s kulatou špičkou.
Dovedu si připravit svačinku na ubrousek a po jídle si umýt ruce.
Dovedu poslouchat maminčino vyprávění se zájmem a v klidu.
Televizní pohádky, filmy a písničky pozorně sleduji a povídám si o nich s rodiči.
Do aktovky si sám uložím věci, a to tam, kam patří.

ŽÁDOSTI: