Listopad 14

RecykloHRANÍ

Naše škola se zapojila do školního programu Recyklohraní, který vznikl se záměrem podpořit environmentální výchovu na základních a středních školách v České republice. Recyklohraní rozvíjí vztah dětí k životnímu prostředí nejen formou tématických her, praktických činností, kvízů a menších projektů, ale také přímou účastí dětí na sběru použitých baterií a tonerů.

Logo Recyklohraní aneb Ukliďme si svět
Posted 14.11.2019 by admin in category "Nezařazené