Listopad 13

Návštěva policisty

Byli jsme velmi potěšeni, že jsme v pondělí mohli u nás v Dobré náladě přivítat pana por. Petra Piňose z Oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje. Pan poručík seznámil naše prvňáky a druháky s prací policie, povídal si s dětmi o jejich osobní bezpečnosti a upozornil děti také na problematiku a úskalí užívání internetu a sociálních sítí. Děti byly z povídání s panem policistou nadšené a my mu velmi děkujeme za jeho ochotu a čas.
Posted 13.11.2017 by admin in category "Nezařazené